Stipendija Studentēm

Lai atbalstītu meitenes STEM jomās Latgale TechGirls piedāvā nodrošināt stipendiju vienai studentei sava kursa laikā iegūt stipendiju. Stipendijas mērķis ir veicināt vairāk meitenes izvēlēties karjeru zinātnes un inžinierijas jomās, un atbalstīt viņu akadēmisko un karjeras izaugsmi.  

Pieteikumu iesniegšana līdz 15.augustam

Piesakies

STIPENDIJAS NOTEIKUMI

 

Pieteikuma iesniedzējas ir Latgales reģionā dzīvojošas un studējošas meitenes (pieraksta adresei jābūt Latgales reģionā). Studentei, kas piesakās stipendijai ir jaatbilst sekojošajiem noteikumiem:

 • Vidusskolas vai profesionālās izglītības iestādes absolventes, kas iestājušās vai iesniedz dokumentus 1.kursā kādā no akreditētajām augstskolām Latgalē (tai skaitā mehānika, vides/būvniecības/elektronikas inženierija, mehatronika, lāzertehnoloģijas, un ar šo saistītām studijām (izņemot IT))
 • 1. vai 2.kursa studentes (bakalaura līmenis) kādā no akreditētajām augstskolām Latgalē inženierzinātnēs un zinātnēs (tai skaitā mehānika, vides/būvniecības/elektronikas inženierija, mehatronika, lāzertehnoloģijas ar šo saistītām studijām (izņemot IT))

Stipendijas apjoms un piešķiršanas kārtība:

 • Stipendija tiek pieškirta studentei uz vienu gadu pieņemot, ka tiek izpildīti visi augšējie noteikumi. Ar katru nākamo gadu studentei uz stipendiju ir jāpiesakās vēlreiz, un stipendiju izvērtēšana norisinās atkārtoti.
 • Stipendijas ieguvējai tiek nodrošināta stipendija 700eur/mēn.
 • Katru pusgadu tiek veikta izvērtēšana / pārrunas ar stipendijas komisijas izvirzītu pārstāvi, piedaloties arī TechGirls mentoram. Ja studentei ir sliktas sekmes, nav motivācijas, zūd interese vai mainās prioritātes, stipendija tiek apturēta.
 • Ja mācības tiek pārtrauktas, stipendija tiek apturēta. Ja tiek pārtrauktas uz laiku attaisnojošu iemeslu dēļ, stipendija tiek pārtraukta līdz mācību atsākšanas brīdim.
 • Turpinot studijas maģistratūrā (jebkurā pasaules universitātē) par tēmu, kura ir saistoša iepriekš minētajām reģiona augstskolām, stipendijas apmērs tiek noteikts 1000 EUR/mēn.

Studente saņemot stipendiju uzņemas papildus apņemšanās:

 • Piedalīties Erasmus+ apmaiņas programmā vismaz uz 4 mēnešiem, saglabājot stipendijas apjomu

    VAI

 • Pēc studiju beigšanas iekļauties Latgales reģiona darba tirgū (vai vismaz sniegt savu ieguldījumu Latgales reģiona attīstībā citā aktīvā veidā, piemēram, līdzdarbojoties TechGirls aktivitātēs vai citās reģiona organizācijās) 

 

Kritēriji stipendijas iegūšanai:

 • teicamas sekmes pamatpriekšmetos ar vidējo atzīmi ne zemāk par 8 (vidusskolas absolventēm tiek vērtēta vidējā atzīme matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību mācību priekšmetos, un vienā svešvalodā (ES oficiālā valoda);
 • vismaz viena rekomendācijas vēstule no skolotāja, pasniedzēja vai kādas citas pilngadīgas personas, kas var apliecināt un pamatot kandidātes atbilstību stipendijas mērķiem;
 • kandidātes pieteikums un motivācijas vēstule, parādot padziļināto interesi par tehnoloģiju, dabaszinātņu un inženierzinātņu jomu;
 • sekmīga intervija ar stipendijas komisiju;

 

LAIKA GRAFIKS

 

Līdz 15.08. - Pieteikšanās termiņš

Jāaizpilda pieteikuma anketa

15.08. - 18.08. - Pieteikumu izskatīšana un atlases process

Pieteikumu izvērtēšana un atbildes

19.08. - 24.08. - Intervijas

Pirmās kārtas dalībnieces aicināsim uz interviju 

26.08. - 31.08. - Rezultātu izziņošana

 

Piesakies